Get Adobe Flash player

Reklama
Reklama
Reklama

maver

wedkarstwo

Sprawozdanie 2020

SPRAWOZDANIE

 

z działalności Zarządu Koła Nr 12 – Piotrków Miasto

Polskiego Związku Wędkarskiego

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 Roku.

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła Nr 12 PZW Piotrków -Miasto pracował w składzie;

Marcinowski Piotr

Prezes

Góra Sławomir

V-ce Prezes ds. Organizacyjnych

Sień Włodzimierz

V-ce Prezes ds. Sportowych

Stolarski Zdzisław

Sekretarz Koła

Danielik-Ścibut Aneta

Skarbnik Koła

Ścibut Piotr

Gospodarz Koła

Kacprzyk Andrzej

Członek Zarządu odp. za pracę z młodzieżą

Popławski Paweł

Członek Zarządu

Trajdos Ryszard

Członek Zarządu

Roksela Janusz

Rzecznik Dyscypliny Koła

Kuligowski Jerzy

Członek Zarządu

Stasiczka Sylwester

Członek Zarządu

Poterała Paweł

Członek Zarządu

 

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP obostrzeń związanych z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 w której obowiązują nakazy i zakazy między innymi w sprawie organizacji imprez i zgromadzeń nie byliśmy w stanie przeprowadzić wszystkich zaplanowanych imprez wędkarskich na 2020 rok.

Działalność nasza oparta była na Statucie PZW, zasadach Pracy Kół, oraz na podstawie zatwierdzonego na zebraniu sprawozdawczym preliminarza wydatków i planu pracy Koła.

Zarząd Koła w okresie sprawozdawczym odbył 12 protokołowanych posiedzeń, na których omawiano sprawy organizacyjne, sportowe i inne dotyczące naszej działalności. Zapoznano zebranych i dyskutowano nad wytycznymi i zarządzeniami otrzymywanymi z Biura Okręgu i Zarządu Głównego PZW.

Jak co roku w miesiącach letnich (lipiec, sierpień) ze względu na okres urlopowy Zarząd Koła zawiesił swoją działalność świetlicową, nie zaprzestając działalności ujętej w planie pracy.

Koło nasze w roku 2020 liczyło 1072 członków, którzy wnieśli następujące opłaty:

747 członków opłaciło pełną składkę,

267 członków opłaciło składkę ulgową,

50 członków opłaciło składkę członka uczestnika,

8 członków opłaciło składkę dla odznaczonych.

Koło nasze integruje w swych szeregach wiele osób w różnym wieku i zainteresowaniach.

Uważamy, że najbardziej efektywną działalnością służącą wzrostowi naszych szeregów jest bardziej intensywna i dobra praca z młodzieżą, propagowanie naszych celów oraz organizacja jeszcze większej ilości zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych jak również poszerzenie naszej bazy sprzętowej.

W kole na zajęciach w terenie (Bugaj - kąpielisko Słoneczko) adepci wędkarstwa zapoznali się teoretycznie i praktycznie z zagadnieniami wędkarskimi. Zajęcia z młodzieżą prowadzili czołowi wędkarze i sędziowie naszego Koła.

Sekcja młodzieżowa;

- zorganizowała 1 imprezę wędkarską dla młodzieży w której uczestniczyło 16 zawodników.

- udzielała się w wiosennym sprzątaniu obrzeży zbiorników,

- brała udział w imprezach organizowanych przez Radę ds. Młodzieży.

- przy współpracy z Klubem „Jaskółczyn” zorganizowaliśmy konkurs plastyczny.

W sportowej rywalizacji młodych członków naszego Koła należy wyróżnić kol. Sławka Stasiczkę – U 20

Przy Kole działa Klub Spinningowy Ziemi Piotrkowskiej.

Koło nasze współpracuje z Kołami: Koło przy FMG PIOMA, Koło przy Poczcie Polskiej, Koło Rozprza, Koło Niechcice.

Efekty współpracy to; rozpropagowanie i udział w zawodach i sprzątaniu obrzeży naszych wód ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Bugaj i zalewu w Cieszanowicach.

Zorganizowano 2 sprzątania, w których uczestniczyło 40 osób. Zebranych zostało 37 worków śmieci 200 litrowych.

Nasza Społeczna Straż Rybacka dokonywała kontroli udzielając wędkarzom pouczeń i wyjaśnień. Ogółem przeprowadzono.35.samodzielnych kontroli wód, oraz przy udziale Państwowej Straży Rybackiej i Policji. Za działalność w tym zakresie odpowiada Kol. Góra Sławomir, który jest jednocześnie Komendantem Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej oraz Kol. Sień Włodzimierz który jest Komendantem Miejskiej Społecznej Straży Rybackiej.

Obok wymienionych rodzajów działalności naszego koła najbardziej rozwinięta jest działalność sportowo-rekreacyjna. W omawianym okresie zorganizowaliśmy 10 zawodów wędkarskich.

Większość naszych zawodów jest rozgrywanych w kategorii otwartej, gdzie prawo udziału mają wędkarze spoza naszego Koła.

Do najbardziej prestiżowych zawodów obok Mistrzostw Koła należą;

-Mistrzostwa Piotrkowa Tryb.

-Zawody KS Ziemi Piotrkowskiej.

 

Mistrzowie Koła w 2020r.;

Podlodowy – brak lodu

Spławikowy – Piotr Łukaszewicz

Spławikowy 55+ - Jerzy Żurek

Spinningowy – Sławomir Poterała

Feederowym - „Covid zakaz”

TEAM Spinningowe Piotr Marcinowski – Grzegorz Jaros

Mistrzem Piotrkowa Trybunalskiego w 2020r.;

Spinningowym - Łukasz Jaruga

Spławikowym - „Covid zakaz”

Podlodowy – brak lodu

Spinningowy Puchar Zalewu Sulejowskiego zdobył – Adam Błaszkowski

 

Wyniki sportowe naszych kolegów w tym Witolda Olszewskiego,Grzegorza Adamusa, Andrzeja Kuczaja, Roberta Fabiańskiego, Piotra Marcinowskiego i innych niewymienionych w tym miejscu kolegów stawiają nasze Koło w rywalizacji z innymi na szczególnym zauważalnym wśród innych kół miejscu.

W zawodach okręgowych;

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Parami

II miejsce Robert Fabiański – Arkadiusz Sęk

III miejsce Witold Olszewski -Grzegorz Adamus

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu TEAM

III miejsce Witold Olszewski - Grzegorz Adamus

 

Działalność naszą oparliśmy na bogatej bazie sprzętowej Koła;

-posiadamy przyczepę kampingową oraz 12 łodzi wędkarskich, z których mogą korzystać nasi członkowie.

Łodzie w sezonie rozmieszczone były w 4 punktach wypożyczania;

-Zalew Cieszanowice – 3 łodzie

-Zalew Sulejowski – Barkowice stanica 5 łodzi

-Zalew Sulejowski – Borki 2 łódzie

-Bugaj 1 łódź

-Łódź motorowa – SSR oraz obsługa imprez wędkarskich.


Szanowni Koledzy! W wielkim skrócie nie omawiając wielu mniej znaczących zdarzeń przedstawiłem główne dokonania naszego Zarządu w minionym roku.

Uważam, że był to rok dalszego wzbogacania naszej działalności, zrobiliśmy dużo dla wędkarzy sportowców i tych, którzy wędkarstwo traktują rekreacyjnie.

Uważam, że Koło nasze dalej aktywnie będzie działać na rzecz sportu, rekreacji, ochrony wód itp..

Mamy 3 naszych kolegów w Zarządzie Okręgu. Uważam, że rok 2021 powinien przynieść dalszy progres w naszej działalności. Na pewno można zrobić więcej, ale do tego niezbędna jest rzeczowa dyskusja nad zaproponowanym planem pracy i preliminarzem budżetowym.

Podsumowując, nie sposób nie stwierdzić, że nasze znaczące dokonania wiążą się z aktywną działalnością kolegów z Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego pomocy Urzędu Miejskiego, Zarządu Okręgu PZW, i innych.

W imieniu Zarządu Koła i swoim własnym serdecznie wszystkim dziękuję.