Get Adobe Flash player

Reklama
Reklama
Reklama

maver

wedkarstwo

Sprawozdanie 2017

SPRAWOZDANIE
 
z działalności Zarządu Koła Nr 12 – Piotrków Miasto 
Polskiego Związku Wędkarskiego
 
 za okres od 01.01.2017  do  31.12.2017 Roku.
 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła Nr 12
PZW Piotrków -Miasto  pracował w  składzie;
 
 
Marcinowski Piotr - Prezes
Góra Sławomir - V-ce Prezes ds. Organizacyjnych  
Sień Włodzimierz - V-ce Prezes ds. Sportowych
Stolarski Zdzisław - Sekretarz Koła
Stasiczka Sylwester - Skarbnik Koła 
Ścibut Piotr - Gospodarz Koła
Kacprzyk Andrzej - Członek Zarządu odp.  za pracę z młodzieżą
Kuligowski Jerzy Członek Zarządu
Trajdos Ryszard Członek Zarządu
Roksela Janusz Rzecznik Dyscypliny Koła
Poterała Paweł Członek Zarządu
Rek  Antoni Członek Zarządu
Popławski Paweł  Członek Zarządu
   
   Działalność nasza oparta była na Statucie PZW, zasadach Pracy Kół, oraz na podstawie zatwierdzonego na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym preliminarza wydatków i planu pracy Koła.
  Zarząd Koła w okresie sprawozdawczym odbył 12 protokołowanych posiedzeń, na których omawiano sprawy organizacyjne, sportowe i inne dotyczące naszej działalności. Zapoznano zebranych i dyskutowano nad wytycznymi i zarządzeniami otrzymywanymi z Biura Okręgu i Zarządu Głównego PZW.
 Jak co roku w miesiącach letnich (lipiec, sierpień) ze względu na okres urlopowy Zarząd Koła zawiesił swoją działalność świetlicową, nie zaprzestając działalności ujętej w planie pracy.
 
  Koło nasze w roku 2017 liczyło 999 członków, którzy wnieśli następujące opłaty:
                              696 członków opłaciło pełną składkę,
                              261 członków opłaciło składkę ulgową,
                                36 członków opłaciło składkę członka uczestnika,
                                  6  członków opłaciło składkę dla odznaczonych.         
                       Koło nasze integruje w swych szeregach wiele osób w różnym wieku i zainteresowaniach.
Uważamy, że najbardziej efektywną działalnością służącą wzrostowi naszych szeregów jest bardziej intensywna i dobra praca z młodzieżą, propagowanie naszych celów oraz organizacja jeszcze większej ilości zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych jak również poszerzenie naszej bazy sprzętowej. 
   W kole na zajęciach w terenie (Bugaj - kąpielisko Słoneczko) adepci wędkarstwa zapoznali się teoretycznie i praktycznie z zagadnieniami wędkarskimi. Zajęcia z młodzieżą prowadzili czołowi wędkarze i sędziowie naszego Koła. 
Sekcja młodzieżowa;
- zorganizowała 2 imprezy wędkarskie dla młodzieży w których uczestniczyło 36 zawodników.
- udzielała się w wiosennym sprzątaniu obrzeży zbiorników,
- brała udział w imprezach organizowanych przez Radę ds. Młodzieży.
- przy współpracy z Klubem „Jaskółczyn” zorganizowaliśmy konkurs plastyczny.
   W sportowej rywalizacji młodych członków naszego Koła należy wyróżnić kol. Sławka Stasiczkę – U 20
Przy Kole działa  Klub Spinningowy Ziemi Piotrkowskiej.
Koło nasze współpracuje z Kołami: Koło przy FMG PIOMA, Koło przy Poczcie Polskiej, Koło 45, Koło Rozprza, Koło Niechcice.
Efekty współpracy to; rozpropagowanie i udział w zawodach i sprzątaniu obrzeży naszych wód ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Bugaj oraz Kąpieliska i zalewu w Cieszanowicach. 
Zorganizowano 5 sprzątań, w których uczestniczyło 139 osób.
 
   Nasza Społeczna Straż Rybacka dokonywała kontroli udzielając wędkarzom pouczeń i wyjaśnień. Ogółem przeprowadzono 24 samodzielnych kontroli wód, oraz przy udziale Państwowej Straży Rybackiej i Policji.   Za działalność w tym zakresie odpowiada Kol. Góra Sławomir, który jest jednocześnie Komendantem Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej oraz Kol. Sień Włodzimierz który jest od ubiegłego roku Komendantem Miejskiej Społecznej Straży Rybackiej.  
 
   Obok wymienionych rodzajów działalności naszego koła najbardziej rozwinięta jest działalność sportowo-rekreacyjna. W omawianym okresie zorganizowaliśmy 17 zawodów  wędkarskich w których startowało łącznie 369 zawodników.  
Większość naszych zawodów jest rozgrywanych w kategorii otwartej, gdzie prawo udziału mają wędkarze spoza naszego Koła.
Do najbardziej prestiżowych zawodów obok Mistrzostw Koła należą;
-Mistrzostwa Piotrkowa Tryb.  
-Zawody KS Ziemi Piotrkowskiej.
 
Mistrzowie Koła w 2017r.
Podlodowy – Sławek Kaźmierczak
Spławikowy – Andrzej Kuczaj 
Spinningowy – Marek Chalusiak
 
Mistrzem Piotrkowa Trybunalskiego w 2017r.
Podlodowy - Piotr Kędra
Spinningowym - Robert Fabiański 
  
Spinningowy Puchar Zalewu Sulejowskiego zdobył – Tomek Kacprzyk
 
   Wyniki sportowe naszych kolegów w tym Andrzeja Kuczaja, Roberta Fabiańskiego, Piotra Marcinowskiego, Marka Halusiaka,Tomeka Kacprzyka i innych niewymienionych w tym miejscu kolegów stawiają nasze Koło w rywalizacji z innymi na szczególnym zauważalnym wśród innych kół miejscu.
W zawodach okręgowych;
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu
Kat. U-20 II miejsce Sławomir Stasiczka
Kat. Senior II miejsce Andrzej Kuczaj
Spinningowe Mistrzostwa Okręgu na podium nasi członkowie
I  miejsce Robert Fabiański 
II miejsce Piotr Marcinowski  
III miejsce Arkadiusz Sęk
Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Parami
I  miejsce Tomasz Kacprzyk – Konrad Smuga
II miejsce Grzegorz Jaros w parze z Piotrem Kędra z koła 45
III miejsce Sławek Poterała – Paweł  Poterała
Spinningowe Mistrzostwa Okręgu TEAM
III  miejsce Tomasz Kacprzyk – Mateusz Wochna
 
W XXX Indywidualnych Mistrzostwach Polski Okręg reprezentował kolega Robert Fabiański członek naszego Koła zajmując 16 miejsce na 131 startujących zawodników.
 
  Działalność naszą oparliśmy na bogatej bazie sprzętowej Koła;
-posiadamy przyczepę kampingową oraz 13 łodzi wędkarskich, z których mogą korzystać nasi członkowie.
 Łodzie w sezonie rozmieszczone były w 5 punktach wypożyczania; 
-Zalew Cieszanowice – 3 łodzie
-Zalew Sulejowski – Barkowice stanica 5 łodzi 
-Zalew Sulejowski – Bronisławów 1 łódź 
-Zalew Sulejowski – Swolszewice 2 łodzie
-Bugaj  1 łódź 
-Łódź motorowa – SSR oraz obsługa imprez wędkarskich. 
 
  Szanowni Koledzy! W wielkim skrócie nie omawiając wielu mniej znaczących zdarzeń przedstawiłem główne dokonania naszego Zarządu w minionym roku.
 Uważam, że był to rok dalszego wzbogacania naszej działalności, zrobiliśmy dużo dla wędkarzy sportowców i tych, którzy wędkarstwo traktują rekreacyjnie.  
Uważam, że Koło nasze dalej aktywnie będzie działać na rzecz sportu, rekreacji, ochrony wód itp..  Należy nadmienić że Koło nasze we współzawodnictwie kół w Okręgu zajeło II miejsce za 2016 rok.
Mamy 2 naszych kolegów w Zarządzie Okręgu. Uważam, że rok 2018 powinien przynieść dalszy progres w naszej działalności. Na pewno można zrobić więcej, ale do tego niezbędna jest rzeczowa dyskusja nad zaproponowanym planem pracy i preliminarzem budżetowym.
Podsumowując, nie sposób nie stwierdzić, że nasze znaczące dokonania wiążą się z aktywną działalnością kolegów z Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego pomocy Urzędu Miejskiego, Zarządu Okręgu PZW, i innych.
 
W imieniu Zarządu Koła i swoim własnym serdecznie wszystkim dziękuję.